ข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | newswit

เริ่มแล้ว ! 1 ปีมีครั้งเดียว สำรวจฟ้า...ตะลุยดวงดาว
เริ่มแล้ว ! 1 ปีมีครั้งเดียว สำรวจฟ้า...ตะลุยดวงดาว
ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ – โดยได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ มากวงษ์ 22 Aug
มรภ.พระนคร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
มรภ.พระนคร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2565 – การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ 1.เฉลิมพระเกียรติ Aug 2022
อพวช. จัดเต็มความสนุกด้านวิทยาศาสตร์
อพวช. จัดเต็มความสนุกด้านวิทยาศาสตร์
ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เตรียมพบกับ กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 รูปแบบ online – ผศ.ดร.รวิน Aug 2021
สาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์
หวังให้ นร. ได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง – วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของไทย Aug 2019
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
ณ มรภ. นครราชสีมา – กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญการร่วมสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด พัฒนาซีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ Aug 2019
ราชภัฏโคราช ชวนเยาวชนมาจุดประกายความคิด
ราชภัฏโคราช ชวนเยาวชนมาจุดประกายความคิด
เที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62 – งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 Aug 2019
เชิญร่วมการแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ”
เชิญร่วมการแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ”
และ “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 – การแข่งขัน Aug 2019
เตรียมพบกับ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62 @ ราชภัฏโคราช – พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การประกวด Science Show ประกวดการจัดนิทรรศการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 – นิทรรศการ 150 ปี แห่งการค้นพบตารางธาตุ Aug 2019
สาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
– คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี Aug 2018
ราชภัฏโคราชชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 61 – ภายในงานพบกับ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" นิทรรศการในหัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ นิทรรศการ 150 ปี
มข.เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มข.เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
– สำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในปี 2561 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ Jul 2018
นานมีบุ๊คส์จัดงาน Science Festival
นานมีบุ๊คส์จัดงาน Science Festival
2017 เปิดห้องเรียนปฏิบัติการ ชวนนักวิทย์รุ่นเยาว์ คิด ทดลอง วิทยาศาสตร์รอบตัว – ภายในงานน้องๆ Aug 2017
ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 – กิจกรรมภายในงานพบกับ การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" นิทรรศการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) นิทรรศการ ในหัวข้อ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
ราชภัฏโคราช จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ราชภัฏโคราช จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ – งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 Aug 2016
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ – Aug 2016
ราชภัฏโคราช ชวนเที่ยวชมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 – กิจกรรมภายในงานพบกับ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และรัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" นิทรรศการวิชาการของโปรแกรมวิชาต่างๆ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 – พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กิจกรรมภายในงานพบกับ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และรัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" นิทรรศการวิชาการของโปรแกรมวิชาต่างๆ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ในการนี้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ถวายราชสดุดีและถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายการต้อนรับ จากนั้น นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ราชภัฏโคราชจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่
ราชภัฏโคราชจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่
– ภายในงานได้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย ประกอบด้วย Aug 2015
อพวช. ปลื้มวันแม่ปีนี้ แม่ลูกจูงมือเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันอย่างคึกคัก – นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา อพวช. ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติเปิดบ้านให้แม่ลูกเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และเปิดให้สัมผัสประสบการณ์ในโลกแห่งความมืดกับนิทรรศการ Dialoague in the Dark ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน ฟรี! ซึ่งมีแม่ลูกและครอบครัวชวนกันมาเที่ยวชมนิทรรศการ
ม.แม่โจ้ เจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” – รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า “คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นเครือข่ายภาคเหนือตอนบนในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อจัดงาน จุดประกายความคิด
ราชภัฏโคราชเชิญเที่ยวสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 – ภายในงานพบกับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” นิทรรศการวิชาการของโปรแกรมวิชาต่างๆ การแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัด “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558” กระจายโอกาส เรียนรู้วิทย์ฯ ทุกทิศ ทั่วไทย – ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2527 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานก่อให้เกิดพลังสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีความตื่นตัว และเห็นความสำคัญของวิทยา-ศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัด “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558” กระจายโอกาส เรียนรู้วิทย์ฯ ทุกทิศ ทั่วไทย – ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2527 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานก่อให้เกิดพลังสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีความตื่นตัว และเห็นความสำคัญของวิทยา-ศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น
ราชภัฏโคราชเปิดบ้านชวนเที่ยวสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ – ภายในงานพบกับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และรัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" นิทรรศการวิชาการของโปรแกรมวิชาต่างๆ การแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
สาธิต มข.สร้างชื่อ คว้าชนะเลิศ
สาธิต มข.สร้างชื่อ คว้าชนะเลิศ
ระดับประเทศ ผลงานด้านวิทย์ จากงาน Science show – ทีมที่ 1 เข้าร่วมการประกวดในชื่อเรื่อง Oct 2014