ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

09 Aug 2019
เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีตลอดมา และในปี 2562 นี้ ยูเนสโกประกาศให้เป็นปีสากลแห่งตารางธาตุ เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี ของการค้นพบตารางธาตุ ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ" ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้ความรู้ ความสนุกสนาน เกี่ยวกับธาตุและวิทยาศาสตร์ อาทิ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
  • นิทรรศการ 150 ปี แห่งการค้นพบตารางธาตุ
  • กิจกรรมเกี่ยวกับธาตุ 20 กิจกรรม
  • การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
  • การแข่งขันเครื่องร่อนพุงด้วยมือ / เครื่องบินเล็ก
  • ประลองความเร็ว POP POP BOAT
  • การนำเสนอผลงานโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562 ของนักศึกษา กศน.

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562