ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Energy Reimagined: นวัตกรรมพลังงานทดแทนในยุคดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 โดยมี พลโท วิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อ

บรรยายพิเศษ

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๕:๕๖