ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการเปิดให้ ศูนย์ซื้อขายและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออกกฎเกณฑ์ใช้บังคับชั่วคราวได้

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ๑๔:๑๗

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดทำกฎหมายลำดับรองของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ใช้บังคับเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีความจำเป็น โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ

ทีซีแอล ขึ้นแท่นแบรนด์ทีวีระดับท็อป 2 ของโลก โดยผลักดันเทคโนโลยีมินิแอลอีดีให้เป็นที่เข้าถึงได้กว่าหลายล้านคน

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ๑๔:๐๐

กวาดส่วนแบ่งตลาดมาได้มากขึ้น ด้วยการบุกเบิกคุณภาพของภาพที่คุ้มค่า พร้อมมอบประสบการณ์สัมผัสหน้าจอยักษ์ใหญ่ระดับเอ็กซ์แอลให้ทุกคนทีซีแอล (TCL) แบรนด์ทีวีระดับท็อป 2 ของโลก และแบรนด์ทีวี 98 นิ้วอันดับหนึ่ง