เตรียมพบกับ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62 @ ราชภัฏโคราช

09 Aug 2019

พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การประกวด Science Show ประกวดการจัดนิทรรศการ และการประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" นิทรรศการ ในหัวข้อ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" นิทรรศการสิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิชาการของหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หรือ ศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ที่เว็บไซต์ http://sciencetech.nrru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 32 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3200, 3223 โทรสาร 0-4427-2939