จีนเปิดค่ายพัฒนาทักษะวัยรุ่นและเวิร์กช็อปบ่มเพาะอาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ ชวนทั่วโลกเข้าร่วมได้ฟรี

10 Oct 2022

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลนครฉงชิ่ง และรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดค่ายพัฒนาทักษะวัยรุ่นและส่งเสริมศักยภาพครูอาจารย์ภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop) ครั้งที่ 6 ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2565 ค่ายดังกล่าวเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติที่นักเรียนและครูอาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าร่วมได้ฟรี มาพร้อมกิจกรรมออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอร์สวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เลคเชอร์วิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเยี่ยมชมแบบออนไลน์ผ่าน VR กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนำเสนอประสบการณ์แบบจีนดั้งเดิม "Dance to the Music" และกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ "Youth and Bridge" อาสาสมัครออนไลน์จะเข้ามาสื่อสารกับผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนไว้ทุกคนเพื่อให้ความช่วยเหลือตลอดการทำกิจกรรม โดยคอร์สวิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่ว่านี้มี 3 หัวข้อหลักด้วยกัน ได้แก่ การขนส่งอย่างยั่งยืน ยานยนต์อัจฉริยะ และวิทยาเขตสีเขียว ซึ่งในแต่ละหัวข้อก็จะมีภารกิจให้นักเรียนได้สำรวจกับเพื่อน ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวจีนคอยให้คำปรึกษาทางออนไลน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงจะได้รับประกาศนียบัตรนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม (Best Maker), การนำเสนอยอดเยี่ยม (Best Presentation) และทีมเวิร์กยอดเยี่ยม (Best Teamwork) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หลักของกิจกรรมที่ https://www.brvsc.org.cn/sixthMakerCamp/