นครเฉิงตูโชว์ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีในงานแสดงสินค้าไฮเทค

27 Nov 2023

นครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานแสดงสินค้าไฮเทคนานาชาติเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน (เหมียนหยาง) ครั้งที่ 11 (11th China (Mianyang) Science and Technology City International High-Tech Expo) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ณ เมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

นครเฉิงตูโชว์ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีในงานแสดงสินค้าไฮเทค

งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐบาลมณฑลเสฉวน โดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงสินค้ารวม 40,000 ตารางเมตร มีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ามากกว่า 300 แห่ง และมีสินค้าจัดแสดงมากกว่า 3,000 รายการ

สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครเฉิงตูเปิดเผยว่า บรรดาสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และองค์กรนวัตกรรมในนครเฉิงตูต่างนำความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นกว่า 30 รายการมานำเสนอในงานปีนี้

คุณโจ่ว ซื่อเฟย (Zou Sifei) เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการทะเลสาบซิงหลง เขตใหม่เทียนฟู่ (Tianfu Xinglong Lake Laboratory) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการสำคัญภายใต้แผนงานห้องปฏิบัติการเขตใหม่เทียนฟู่ของมณฑลเสฉวน เปิดเผยว่า ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้ทำการวิจัยเชิงลึกเพื่อปฏิวัติวงการทั้งในส่วนของวัสดุออปโตอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และระบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นยังส่งเสริมการนำผลสำเร็จจากการวิจัยมาประยุกต์ใช้อีกด้วย

เขากล่าวเสริมว่า ภายในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ ทางห้องปฏิบัติการได้จัดแสดงความสำเร็จล่าสุดในการนำผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ เช่น วัสดุเมตาและการสื่อสารไร้สาย วัสดุโฟโตนิกส์ และอุปกรณ์ออปติคอลขั้นสูง

คุณเหอ เว่ยจือ (He Weizhi) ผู้บริหารสถาบันวิจัยอินเทอร์เน็ตพลังงานเสฉวนชิงหัว (Tsinghua Sichuan Energy Internet Research Institute) กล่าวว่า ทางสถาบันถือสิทธิบัตรการประดิษฐ์มากกว่า 560 ฉบับ และกำลังส่งเสริมการนำผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค

ทางสถาบันได้สาธิตผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นผลพวงมาจากความสำเร็จทางเทคโนโลยี รวมถึงหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำแบบโหมดคู่ "ลอย-คลาน" และเซนเซอร์ตรวจจับกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดจิ๋ว

"นอกเหนือจากการแสดงความสามารถทางเทคโนโลยีของเราที่งานแสดงสินค้าแล้ว เรายังหวังที่จะดึงดูดผู้มีความสามารถรอบด้านให้มาทำการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันของเราต่อไป" เขากล่าว

คุณสวี่ หัวเว่ย (Xu Huawei) ผู้บริหารบริษัท เสฉวน เถิงเติ้น ไซ-เทค อินโนเวชัน จำกัด (Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co Ltd) กล่าวว่า งานนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมอบโอกาสมากมายให้กับบริษัททั้งในส่วนของการเติบโตและการทำงานร่วมกันอีกด้วย

ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของนครเฉิงตู บริษัทเถิงเติ้นได้จัดแสดงอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาขึ้นเองหลากหลายรุ่น ซึ่งสามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ เช่น การทำฝนเทียม การสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน และการตรวจสอบไฟป่า เป็นต้น

คุณสือ ต้า (Shi Da) วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท เฉิงตู จิวจิน เทคโนโลยีส์ จำกัด (Chengdu Jiujin Technologies Co Ltd) ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกนำไปใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การทดสอบเสาอากาศ การสื่อสารไร้สาย รวมถึงการบินและอวกาศ กล่าวว่า งานนี้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรของบริษัทอีกด้วย

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2284977/Chengdu_showcases_technological_strength_at_the_11th_China__Mianyang__Science_and_Technology_City_In.jpg