ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

26 Jun 2017
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมภายในงานพบกับ การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" นิทรรศการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) นิทรรศการ ในหัวข้อ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม นิทรรศการวิชาการของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนนอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามหลักสะเต็มศึกษา และการเสวนาวิชาการเรื่อง การบูรณาการวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง

นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.sciencetech.nrru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 32 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3200, 3222