ราชภัฏโคราช ชวนเยาวชนมาจุดประกายความคิด เที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62

19 Aug 2019
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"ณ โถงล่างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ฯ (อาคาร 32 ชั้น 1) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบรางวัลแก่บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ มอบรางวัลผู้ส่งบทความเข้าประกวดโครงการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้ระดับคณะ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์วารสารวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน
ราชภัฏโคราช ชวนเยาวชนมาจุดประกายความคิด เที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะ

ทางคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การประกวด Science Show ประกวดการจัดนิทรรศการ การประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 "พระบิดา แห่งเทคโนโลยีไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" นิทรรศการสิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

ราชภัฏโคราช ชวนเยาวชนมาจุดประกายความคิด เที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62 ราชภัฏโคราช ชวนเยาวชนมาจุดประกายความคิด เที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62 ราชภัฏโคราช ชวนเยาวชนมาจุดประกายความคิด เที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62