อพวช. จัดเต็มความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เตรียมพบกับ "กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564" รูปแบบ online

13 Aug 2021

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 4 จัดเต็มกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 นี้ ใน "กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564" พบกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและหลากหลายที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง Facebook : NSM Thailand

อพวช. จัดเต็มความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เตรียมพบกับ "กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564" รูปแบบ online

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า "ในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการศึกษาของไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและเนื่องในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี อพวช. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 4 อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่สังคมไทย แต่ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรง ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เหมือนก่อน จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานขึ้นใหม่ในรูปแบบออนไลน์

โดยปีนี้ อพวช. ได้จัด "กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564" รูปแบบออนไลน์ โดยมีการขนกิจกรรมความสนุกด้านวิทยาศาสตร์มาไว้ในงานนี้มากมาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 31 สิงหาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสการมีส่วนร่วมกับประชาชนในกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทางสื่อสารของ อพวช. ได้แก่ Facebook : NSM Thailand , Website : www.nsm.or.th , YouTube : NSM Thailand และ Facebook พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของ อพวช. ที่จะนำความรู้ควบคู่กิจกรรมความสนุก ๆ มาสลับหมุนเวียน ให้ชมและร่วมสนุกกันในงานนี้แน่นอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่ทุกคน"

และพิเศษ! สำหรับในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นี้ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะได้พบกับกิจกรรมความสนุกมากมาย อาทิ ชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง "ตามรอยเสด็จฯ ร.4 สู่การชมสุริยุปราคา ณ หว้ากอ" , งานเสวนา วันวิทยาศาสตร์ไทย โดย อ.จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เรื่อง "ย้อนรอยวิทย์ศิลป์ถิ่นบางกอก" และพบกับ การเปิดตัว YouTube NSM Thailland อย่างเป็นทางการ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถติดตามได้ทาง Facebook : NSM Thailand

สำหรับ เพจ Facebook พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. ต่างๆ ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้ได้สนุกกันตลอดเดือนสิงหาคม 2564 ได้แก่ กิจกรรมเที่ยวทิพย์กับตึกลูกเต๋า โดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ , กิจกรรม Explore Technology โดยพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ,กิจกรรม Hands on เรื่องกระดูก โดย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ,กิจกรรมโหลดภาพธรรมชาติจากมุมมองนักธรรมชาติวิทยา โดยพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า , กิจกรรม Explorium @Home ชวนสวมบทบาทนักสำรวจธรรมชาติ โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. @ เดอะสตรีท รัชดา เป็นต้น

นอกจากกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 แล้ว อพวช. ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมาย อาทิ

  • กิจกรรม Fun Kits with Science Caravan ส่งสุขสนุกคิดกับคาราวานวิทยาศาสตร์จัดส่งวัสดุและอุปกรณ์สำหรับร่วมกิจกรรมไปยังโรงเรียนของท่าน ซึ่งสามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์และทำกิจกรรม เพื่อเป็น การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้น้อง ๆ โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ผ่านการประดิษฐ์จรวดหลากหลายรูปแบบ โดยได้รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 โรงเรียน ซึ่งจะได้รับ 3 กล่องกิจกรรม ได้แก่ จรวดลม , จรวดหลอด และจรวดลูกโป่ง ซึ่งมีการเริ่มจัดส่งกล่อง Fun Kits with Science Caravan ไปตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้แก่สังคมไทย
  • กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 20 ที่เปิดรับสมัครเยาวชน เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทย สู่เวทีนานาชาติ มีการปรับรูปแบบการแข่งขันเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในปัจจุบัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsm.or.th โดยการแข่งขันในปีนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท "Water Rocket Design Challenge" เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 15 สิงหาคม 2564
2) การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท "Fantasy Water Rocket" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2564

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ "กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564" ได้ที่ Facebook : NSM Thailand