"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม" โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

19 Aug 2016
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม" โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ชื่อดังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพนะนครศรีอยุธยา วันจันทร์ที่ 22 ส.ค.59 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. เข้ารับฟังฟรี
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม" โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์