นานมีบุ๊คส์จัดงาน Science Festival 2017 เปิดห้องเรียนปฏิบัติการ ชวนนักวิทย์รุ่นเยาว์ คิด ทดลอง วิทยาศาสตร์รอบตัว

30 Aug 2017
เนื่องในโอกาสวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 นานมีบุ๊คส์ ในฐานะผู้นำด้านสื่อสิ่งพิมพ์ นวัตกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนการทดลองวิทยาศาสตร์สุดมหัศจรรย์ ในงาน Science Festival 2017 ตอน Science Around Us ชวนคิด ชวนทดลอง เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบๆ ตัวเรา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2560 เนรมิตพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้นานมีบุ๊คส์เลิร์นนิงเซ็นเตอร์ เป็นห้องปฏิบัติการทดลองอัจฉริยะ ชวนน้องๆ นักเรียนจากทั่วประเทศ สนุกกับกลวิทยาศาสตร์ตลอดสัปดาห์
นานมีบุ๊คส์จัดงาน Science Festival 2017 เปิดห้องเรียนปฏิบัติการ ชวนนักวิทย์รุ่นเยาว์ คิด ทดลอง วิทยาศาสตร์รอบตัว

ภายในงานน้องๆ ได้สนุกกับกิจกรรมการทดลองแบบ Hands-On เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ STEMเริ่มจากสถานี แบตตารี่แตงกวา เผยหลักการของพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี และใช้พลังงานไฟฟ้าในการสร้างเสียงจากแตงกวาได้อย่างไร พร้อมสร้างสิ่งประดิษฐ์ แก้วร่ายมนตร์ เรียนรู้เทคโนโลยีการสะท้อนกลับเพื่อผลลัพท์สุดอัศจรรย์ และสถานี ดาวกระจกร่วมกันหาคำตอบกับการทดลองวาดดาว 5 แฉกจากแสงเลเซอร์จะเป็นไปได้หรือไม่ ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนผ่าน 41 สถานีการทดลองแบบ Hands-On ที่ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฟโนเมนตาจากเยอรมนี ที่นี่ที่เดียว

ด.ญ. ศรุตตา พงษ์ประเทศ หรือ น้องเบย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากเกร็ด กล่าวว่า "ประสบการณ์การเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์กับนานมีบุ๊คส์ในปีนี้ ทำให้ได้รับความรู้จากกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกหลากหลาย เช่น กิจกรรม ดาวกระจก เป็นเรื่องของหลักการของการสะท้อนกลับ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพราะได้ลงมือทดลองหาคำตอบด้วยตัวเอง ทำให้เราเห็นภาพชัดกว่าการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ซึ่งความรู้ที่ได้ในวันนี้ สามารถนำไปประกอบการเรียนรู้ในห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้จริงอีกด้วยค่ะ"

ด.ช. ก้องภพ กุณฑล หรือ น้องก้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากเกร็ด กล่าวว่า "ผมชอบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพราะได้ลงมือทำการทดลองร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป โดยส่วนตัวชอบกิจกรรม แบตตารี่จากแตงกวา มันมหัศจรรย์มาก ที่แตงกวาธรรมดาๆ สามารถกำเนิดเสียงได้จริง จากหลักการของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทักษะที่เราได้รับในวันนี้ นอกจากจะเป็นความรู้ติดตัว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ เช่น ทักษะความช่างสังเกต ที่สามารถต่อยอดให้เรามีคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ ที่ดีได้ในอนาคต หรือในอาชีพอื่นๆ ก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเช่นกันครับ"

การเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้สนุกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยสร้าง ทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในยุคศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการแก้ไขสถานการณ์ ไปสู่การหาคำตอบที่ถูกต้อง อีกทั้งยังฝึกความร่วมมือ ในทำกิจกรรมเป็นทีม เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กิจกรรมและค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ดีๆ ยังมีจัดต่อเนื่องตลอดปี และสำหรับหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ต้องการจัดค่ายและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆ นอกห้องเรียน นานมีบุ๊คส์สามารถออกแบบค่ายและกิจกรรมในหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกช่วงวัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2662-3000 ต่อ 5226, 4425, 4323 หรือ Call Center 02-662-3000 กด 1 และwww.nanmeebooks.com หรือ www.facebook.com/nanmeebooksfan

นานมีบุ๊คส์จัดงาน Science Festival 2017 เปิดห้องเรียนปฏิบัติการ ชวนนักวิทย์รุ่นเยาว์ คิด ทดลอง วิทยาศาสตร์รอบตัว นานมีบุ๊คส์จัดงาน Science Festival 2017 เปิดห้องเรียนปฏิบัติการ ชวนนักวิทย์รุ่นเยาว์ คิด ทดลอง วิทยาศาสตร์รอบตัว นานมีบุ๊คส์จัดงาน Science Festival 2017 เปิดห้องเรียนปฏิบัติการ ชวนนักวิทย์รุ่นเยาว์ คิด ทดลอง วิทยาศาสตร์รอบตัว