ภาพข่าว: ปตท. ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้โลกพลังงานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

19 Aug 2016
บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเรียนรู้เรื่องพลังงานอย่างครบวงจร ผ่านรถนิทรรศการเคลื่อนที่ "เปิดโลกปิโตรเลียม" พบกับสื่อการเรียนรู้ภายในรถนิทรรศการ ตั้งแต่แหล่งกำเนิด สู่การเดินทางของปิโตรเลียม ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน รวมไปจนถึงปิโตรเคมีรอบตัวเรา พร้อมด้วยฐานกิจกรรมการนำพลังงานความเย็นจากก๊าซธรรมชาติเหลวมาใช้ปลูกพืชเมืองหนาว ร่วมกิจกรรม "แยก แลก ยิ้ม" รู้จักโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ส่งเสริมศักยภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ 09.00 - 19.00 น. ณ บริเวณบูธ ปตท. Hall 8 อิมแพค เมืองทองธานี
ภาพข่าว: ปตท. ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้โลกพลังงานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ