งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24 Aug 2015
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความสนพระทัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ในท้องถิ่น ให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป และเป็นการส่งเสริม เผยแพร่การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในที่สุด

ในการนี้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ถวายราชสดุดีและถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายการต้อนรับ จากนั้น นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี กล่าวสำนึกในพระกรุณา หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ที่เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2557 – 2558

ภายในงานมีการแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์, ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน และโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้