ราชภัฏโคราชเชิญเที่ยวสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

11 Aug 2015
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภายในงานพบกับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” นิทรรศการวิชาการของโปรแกรมวิชาต่างๆ การแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ NRRU Open House 2558 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร่วมกับ 6 คณะ ฯลฯ

ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sciencetech.nrru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4427-2939 หรือ 0-4400-9009 ต่อ 3200