ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาในถิ่นกันดาร | newswit

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มอบเงินสนับสนุน
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มอบเงินสนับสนุน
ให้กับ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร – Apr 2023
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี – Feb 2022
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ
และสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ทอดกฐิน 3 วัด – Nov 2021
พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ อาคาร
พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ อาคาร
๕๐ ปีสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี – Nov 2020
ภาพข่าว: ประชุม สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
ภาพข่าว: ประชุม สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี – Jul 2020
ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดีกับดร.คฑา
ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดีกับดร.คฑา
ชินบัญชร ผู้ได้รับรางวัล HOWE AWARDS สาขาบำเพ็ญประโชน์ต่อสังคม – Mar 2020
ภาพข่าว: 50 ปี ของสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
ภาพข่าว: 50 ปี ของสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี – Mar 2020
ภาพข่าว: กิจกรรมวันเด็กกว่า ณ
ภาพข่าว: กิจกรรมวันเด็กกว่า ณ
วัดมกุฏคีรีวันกว่า 1,000 ไร่ – Jan 2020
โมเดอร์นฟอร์มมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ
โมเดอร์นฟอร์มมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ
– สำหรับกิจกรรม "Modernform Together Run วิ่งด้วยกันสานฝันให้น้อง" Jan 2019
ภาพข่าว: โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว
ภาพข่าว: โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว
กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ ปลูกต้นไม้ถวายวัดพระราม ๙ Oct 2017
ภาพข่าว: นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
ภาพข่าว: นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
บริจาคอุปกรณ์ให้โรงเรียนบ้านหนองทราย – Oct 2016
ภาพข่าว: เดิน – วิ่ง เพื่อน้อง
ภาพข่าว: เดิน – วิ่ง เพื่อน้อง
ชิงถ้วยพระราชทานฯ – Oct 2015
โบว์ลิ่งกลิ้งเพื่อน้อง –
โบว์ลิ่งกลิ้งเพื่อน้อง –
โดยมี พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ, พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร, พลเอกสมโภชน์ นนทชัย, พลเรือโท วินัย กล่อมอินทร์, ดร.เกล้าสรวง Nov 2014
Post PR ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชินี 22 Aug'13 – กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--V PR สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม “ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชินี” ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ หรือ The Association for the Promotion of
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ จัดพิธีเปิดงาน “ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชืนี” – กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--วี พีอาร์ ชื่องาน: “ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชืนี” วันแถลงข่าว: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 / เวลา 17:00 น. นิทรรศการ: 21 -29 สิงคม 2556 / เวลา 10:30 -20:00 น. สถานที่: ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ขออุปถัมภ์ทุนทรัพย์ ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนในชนบทที่ห่างไกลกันดาร – กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นสมาคม ฯ การกุศลที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษา แก่นักเรียนขาดแคลนในชนบทที่ห่างไกลกันดาร ให้มีอนาคตที่สดใส ซึ่งมีโครงการใหญ่ ๆ ๓ โครงการ คือ ๑.