ภาพข่าว: สงเคราะห์นักเรียนยากไร้

10 Apr 2015
ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบตู้หนังสือเคลื่อนที่, เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์การเรียน, และของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงเรียน 5 โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี โดยมีสุนทรี สุดสงวน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน และ กรรมการสมาคมฯ และแขกใจบุญอื่นๆร่วมบริจาคสิ่งของ
ภาพข่าว: สงเคราะห์นักเรียนยากไร้