โบว์ลิ่งกลิ้งเพื่อน้อง

27 Nov 2014
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล ภายใต้ชื่องาน “กลิ้งเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และได้รับเกียรติจาก พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานพิธี เพื่อหารายได้จัดทำโครงการมุมหนังสือ สื่อสร้างสรรค์ปัญญา จัดสร้างอาคารเรียน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กยากจน ที่BLU-O RHYTHM & BOWL เมเจอรัชโยธิน
โบว์ลิ่งกลิ้งเพื่อน้อง

โดยมี พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ, พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร, พลเอกสมโภชน์ นนทชัย, พลเรือโท วินัย กล่อมอินทร์, ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร, รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, เอิร์ธ สายส่วาง, ณหทัย เล็กบำรุง อดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมีทีมโบว์ลิ่งเข้าร่วมแข่งขันกว่า 60 ทีม โดยรางวัลชนะเลิศประเภททีมได้แก่ทีม กฝผ.2, รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม กฝผ.1 และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสุขกมลรัชดา รางวัลบูบี้ ประเภททีมได้แก่ ทีมSGLท่ามกลางความสนุกสนาน พร้อมรับของรางวัลมากมาย ได้อิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้า

โบว์ลิ่งกลิ้งเพื่อน้อง โบว์ลิ่งกลิ้งเพื่อน้อง โบว์ลิ่งกลิ้งเพื่อน้อง