สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯจัดรดน้ำขอพร และประชุมใหญ่สามัญ 2564

02 Apr 2021

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดประชุมใหญ่สามัญ พร้อมรดน้ำขอพรจากที่ปรึกษาสมาคมฯ อาทิ คุณหญิงจินดา เจริญจรุงเวชช์, สุมน ปราณีประชาชน โดยมี รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ,ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร, พลเอก สมโภชน์ นนทชัย และสุนทรี สุดสงวน มาร่วมงาน ณ ร้านใบไม้ร่าเริง ถนนแจ้งวัฒนะ

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯจัดรดน้ำขอพร และประชุมใหญ่สามัญ 2564