โบว์ลิ่งการกุศล " กลิ้งเพื่อน้อง "

25 Apr 2023

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "กลิ้งเพื่อน้อง" ครั้งที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2566 จัดโดย ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรม ให้การสงเคราะห์โรงเรียน และนักเรียนที่ขาดแคลน ณ เอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก โดยมี รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ, ลาลีวรรณ กาญจนจารี, พล.อ.ต.สงัด โรงสะอาด, พล.อ.ต. หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ และดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธรร่วมเปิดงาน

โบว์ลิ่งการกุศล " กลิ้งเพื่อน้อง "