ภาพข่าว: 50 ปี ของสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

17 Mar 2020

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสมทบให้ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50  ปี ของสมาคมฯ โดยมี ดร. เกล้าสรวง  สุพงษ์ธร, พลเอกสมโภชน์ นนทชัย  พล.อ.ต.สงัด โรงสะอาด และกรรมการท่านอื่นๆมาร่วมทำบุญ

ภาพข่าว: 50  ปี ของสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี