ภาพข่าว: อบรมจักษุแพทย์การกุศล

31 Mar 2016
รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ บรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2 เพื่อหารายได้สมทบทุนสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยมีดร.มนวิภา ประชัญคดี ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร กรรมการ และจักษุแพทย์กว่า 80 คน เข้าร่วมอบรม
ภาพข่าว: อบรมจักษุแพทย์การกุศล