ภาพข่าว: โบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง”

24 Apr 2019
ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) และพลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสารจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล " กลิ้งเพื่อน้อง " ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรม ให้การสงเคราะห์โรงเรียน และนักเรียนที่ขาดแคลน โดยมีพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลฯ
ภาพข่าว: โบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง”