โมเดอร์นฟอร์มมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ

21 Jan 2019
นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินจากการจัดกิจกรรม "Modernform Together Run วิ่งด้วยกันสานฝันให้น้อง" จำนวน 137,770 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) โดยมีพลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร อุปนายกสมาคมฯเป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์
โมเดอร์นฟอร์มมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ

สำหรับกิจกรรม "Modernform Together Run วิ่งด้วยกันสานฝันให้น้อง" เป็นกิจกรรมที่พนักงานโมเดอร์นฟอร์มร่วมออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่งสะสมระยะทางแบบเวอร์ชวลรัน (Virtual Run) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 โดยระยะทางที่สะสมจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) โดยสมาคมฯจะนำไปสนับสนุนการศึกษา พร้อมช่วยเหลือสถานศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาในชนบทที่ห่างไกล และสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

โมเดอร์นฟอร์มมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ