ภาพข่าว: ส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร

08 Sep 2017
ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำสมาชิกให้การสงเคราะห์ และออกหน่วยตัดผมเคลื่อนที่ให้โรงเรียนทั่วประเทศไทย แต่ครั้งนี้ สงเคราะห์ 2 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี คือโรงเรียน อ. ฮ.ลิงก์ และประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียน ดี มากาเร็ดฟุลเลอร์ สร้างความสุข และรอยยิ้มให้เด็กในถิ่นกันดารอย่างมากมาย โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปกิตติ ทยานิธิ, ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร, พลโทไพโรจน์ แก่นสาร สุนทรี สุดสงวน จากโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน และกรรมการอีกหลายท่านร่วมให้การสงเคราะห์
ภาพข่าว: ส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร