ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาตจวิทยา | newswit

แพทย์ความงามไทยคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีนวัตกรรมทางการแพทย์
แพทย์ความงามไทยคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีนวัตกรรมทางการแพทย์
ในการประชุมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประจำปี 2023 ณ ประเทศสเปน – สำหรับการประชุม MEXS 30 Nov
โรคลมพิษ…หนึ่งในโรคยอดฮิตที่กวนใจ
โรคลมพิษ…หนึ่งในโรคยอดฮิตที่กวนใจ
– ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ หัวหน้าศูนย์โรคลมพิษและแองจิโออีดีมา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า Oct 2020
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
อบรมแพทย์ระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 40 – Feb 2020
แพทย์หญิงไทยคนแรกคว้ารางวัล ผู้ที่มีความสามารถและมีผลงานวิจัยด้านการดูแลสุขภาพเส้นผมนานาชาติ
แพทย์หญิงไทยคนแรกคว้ารางวัล ผู้ที่มีความสามารถและมีผลงานวิจัยด้านการดูแลสุขภาพเส้นผมนานาชาติ
– สำหรับรางวัล Platinum Follicle Award 2019 นั้นเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับผู้ที่มีความสามารถและมีผลงานวิจัยด้านการดูแล Dec 2019
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39 – สำหรับในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. การบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture) จำนวน 32 ชั่วโมง 2. การศึกษาทางคลินิก (OPD) โดยออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนัง จำนวน 24 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันโรคผิวหนังและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หมุนเวียนกันไป
งานประชุมวิชาการนานาชาติ Aesthetic
งานประชุมวิชาการนานาชาติ Aesthetic
Dermatology Academy Conference (ADAC 2018) – เผยเทคนิคใหม่เพิ่มความสวยหล่ออย่างเป็นธรรมชาติและปลอดภัย Jun 2018
ภาพข่าว: งานประชุมวิชาการนานาชาติ
ภาพข่าว: งานประชุมวิชาการนานาชาติ
Aesthetic Dermatology Academy Conference (ADAC 2018) ปีที่ 4 และการอบรมหลักสูตรเข้มข้น “3rdiClass Anatomy Cadaver Jun 2018
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38 – Feb 2018
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรมระยะสั้น
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรมระยะสั้น
2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38 – สำหรับในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. การบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture) จำนวน 32 Jan 2018
วิธีการดูแลสุขภาพเส้นผม –
วิธีการดูแลสุขภาพเส้นผม –
หัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ Aug 2017
ภาพข่าว: การบรรยายวิชาการโดย รพ.รามาธิบดี
ภาพข่าว: การบรรยายวิชาการโดย รพ.รามาธิบดี
และ รพ.หัวเฉียว เรื่อง “Common Skin Disease” – Jun 2017
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร
แพทย์ที่เข้ารับการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ.2560 – May 2017
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
จัดอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2560 – สำหรับเนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 2 ภาค คือ Apr 2017
“ตจวิทยา ศิริราชฯ” ผนึกกำลัง “กัลเดอร์ม่า”
“ตจวิทยา ศิริราชฯ” ผนึกกำลัง “กัลเดอร์ม่า”
จัดประชุมวิชาการ อัพเดทเทรนด์ความงามโลก 2017 – ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา Oct 2016
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 36 – Mar 2016
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ร่วมกับสาขาวิชาตจวิทยา จุฬาฯ และแอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมบรรยายโดยศัลยแพทย์บราซิลชื่อดังระดับโลก –
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 35 –
โรคแบคทีเรียกินเนื้อ โรคติดเชื้อที่อันตรายถึงชีวิต
โรคแบคทีเรียกินเนื้อ โรคติดเชื้อที่อันตรายถึงชีวิต
– พญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Jul 2014
ปัญหารอยคล้ำใต้ตา – รศ. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ปัญหารอยคล้ำใต้ตา เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย และมักจะเป็นมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ถึงแม้ว่ารอยคล้ำใต้ตาจะไม่ใช่ปัญหาสำคัญด้านสุขภาพ หรือเป็นโรคที่จำเป็นต้องรักษา แต่ก็ทำให้เกิดปัญหาด้านความสวยงาม เนื่องจากการมีรอยคล้ำใต้ตาอาจทำให้ดูเศร้า เหนื่อย และดูอายุมากกว่าที่เป็นจริงได้
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรม
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรม
อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 34 – Feb 2014
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรมระยะสั้นวิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33 – กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ท.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในการเปิดงานอบรมระยะสั้นวิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33 (Short Course in Practical Dermatology) ร่วมกับ ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ประธานคณะอนุกรรมการการอบรมระยะสั้นวิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่1จากซ้าย) และนพ.สุมนัส
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ขอเชิญแพทย์ไทยร่วมอบรมระยะสั้นวิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33 – กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33 (Short Course in Practical Dermatology) ในระหว่างวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยเนื้อหาประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎีเป็นเวลา 21 ชั่วโมง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ