จัดงานประชุมเชิงวิชาการ เพื่อแนะนำนวัตกรรมความงามสมัยใหม่

23 Jun 2017
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรพงษ์ มนัสเกียรติ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมแพทย์ด้านความงามจากทั่วมุมโลก จัดงานประชุมเชิงวิชาการ เพื่อแนะนำนวัตกรรมความงามสมัยใหม่ พร้อมนำเสนอความรู้ทางวิชาการในงาน ADAC 2017 หรือ Aesthetic Dermatology Academy Conference โดยมีบริษัท อินเตอร์ฟามา จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณ จิยง รา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์นาโบตะ บริษัทแดวุง ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ประเทศเกาหลี,รศ.ดร.รังสิมา วณิชภักดีเดชา แพทย์ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด, นพ. ฮยอน โจ คิม ผู้อำนวยการ ซีเอ็นพี สกิน คลินิก กรุ๊ป กรุงโซล ประเทศเกาหลี, นพ.เกรียงไกร อ่าวอุดมพันธ์, คุณ ชอง แจวุง ร่วมงาน
จัดงานประชุมเชิงวิชาการ เพื่อแนะนำนวัตกรรมความงามสมัยใหม่