ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ร่วมกับสาขาวิชาตจวิทยา จุฬาฯ และแอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมบรรยายโดยศัลยแพทย์บราซิลชื่อดังระดับโลก

20 May 2015
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทแอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด จัดการบรรยายและสาธิตในหัวข้อ “My beauty plan: Achieve my beauty through elegant eyes” โดย Dr.Mauricio De Maio ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพลาสติก จากประเทศบราซิล (คนกลาง) โดยมี ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้ช่วยประธานวิชาการ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกันเป็นตัวแทนของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ในการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเฉลิมพรหมมาศ อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์