ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรม อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 34

26 Feb 2014
เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลโท นพ.กฤษฎา ดวงอุไร นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (คนกลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 34 (Short Course in Practical Dermatology) สำหรับแพทย์ทั่วไป ร่วมกับ ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช กรรมการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา รพ. พระมงกุฎเกล้า
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรม อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 34