ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร แพทย์ที่เข้ารับการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ.2560

09 May 2017
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช กรรมการกลางและประธานฝ่ายอบรมระยะสั้น สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (เสื้อขาวแถวหน้าคนกลาง) เป็นตัวแทนสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ดำเนินการปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 พร้อมมอบประกาศนียบัตรการอบรมครบตามหลักสูตรด้านการดูแลและรักษาโรคผิวหนังประจำปี 2560 สำหรับกิจกรรมการอบรมระยะสั้นได้ดำเนินการจัดอบรมเป็นประจำทุกปี โดยติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 36 ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญทางวิชาการโรคผิวหนังในด้านเวชปฏิบัติแก่แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ในสาขาอื่น ๆ ที่สนใจ ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฏกล้า
ภาพข่าว:  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร แพทย์ที่เข้ารับการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ.2560