ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรมระยะสั้นวิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33

22 Feb 2013

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ท.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในการเปิดงานอบรมระยะสั้นวิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33 (Short Course in Practical Dermatology) ร่วมกับ ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ประธานคณะอนุกรรมการการอบรมระยะสั้นวิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่1จากซ้าย) และนพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ณ ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

-นท-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net