แพทย์ความงามไทยคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีนวัตกรรมทางการแพทย์ ในการประชุมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประจำปี 2023 ณ ประเทศสเปน

30 Nov 2023

อ. นพ. ธนฉัตร รัตน์นุ่มน้อย อาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศจากการส่งบทคัดย่องานวิจัยเข้าแข่งขันในเวทีด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ปี 2023 (Medical Affairs Innovation Forum 2023) ในการประชุมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ (Merz Aesthetics Expert Summit: MEXS) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2023 จัดขึ้น ณ นครบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทั่วโลกได้มาแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยล่าสุดร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์นวัตกรรมความงามใหม่ๆ ซึ่งเมิร์ซ เอสเธติกส์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและชุมชนของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขับเคลื่อนวงการเวชศาสตร์ความงามสู่อนาคต

แพทย์ความงามไทยคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีนวัตกรรมทางการแพทย์ ในการประชุมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประจำปี 2023 ณ ประเทศสเปน

สำหรับการประชุม MEXS ในปีนี้ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกว่า 57 ประเทศเข้าร่วม ผ่านหัวข้อ "การพลิกโฉมความงาม - Transforming Aesthetics" ที่มุ่งเน้นเทรนด์ความงามของโลกยุคใหม่ โดยภายในงาน อ. นพ. ธนฉัตร รัตน์นุ่มน้อย ได้นำความภูมิใจมาสู่วงการแพทย์ผิวหนังและความงามไทย จากการได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท A สำหรับแพทย์ที่มีประสบการณ์ในวงการเวชศาสตร์ความงาม (Aesthetics Medicine) น้อยกว่า 5 ปี และสำหรับประเภท B ซึ่งเป็นการแข่งขันในกลุ่มแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ดร. แซนดี้ จาง-นันส์ จากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ยังมีตัวแทนแพทย์จากประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 3 ท่านที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม อาทิ นพ. สุรเชษฐ์ ศิริสุทธิวรนันท์ (ประเภท A) พญ.พินทุสร กังวาลพิวัฒน์ (ประเภท B) และ รศ. ดร.นพ. ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ (ประเภท B) รางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชี่ยวชาญระดับสากลของแพทย์ผิวหนังและความงามไทย และยังแสดงถึงศักยภาพของวงการแพทย์ผิวหนังและความงาม ที่เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยมาโดยตลอด

เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย มีความยินดีต่อความสำเร็จระดับนานาชาติของแพทย์ความงามไทย และจะมุ่งมั่นส่งเสริมองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆ แก่ชุมชนของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในไทยต่อไป รวมถึงสร้างความตระหนักรู้อย่างแข็งขันในทุกระดับเกี่ยวกับความสำคัญของนวัตกรรมความงามที่ต้องมาคู่กับความปลอดภัย เพื่อให้คนไทยทุกคนได้อัปเดตเทรนด์ความงามและเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้อย่างปลอดภัยไปกับนวัตกรรมความงามชั้นนำ ที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ของเมิร์ซ เอสเธติกส์