นีโอ แฟคทอรี่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อยกระดับความสุขแก่ผู้บริโภคคนไทย

22 Aug 2023

ณิชมน ถกลศรี (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ผู้ดำเนินการผลิตสินค้าอุปโภคสัญชาติไทยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ภายใต้กลุ่มบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี (ขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมพัฒนางานวิจัย เพื่อยกระดับความสุขของผู้บริโภคคนไทยจากการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผ่านการคิดค้นและพัฒนาร่วมกันของคนไทย พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัย สร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในด้านเครื่องสำอาง และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร - นักศึกษา ผ่านงานวิจัย การศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งรองรับและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันก่อน

นีโอ แฟคทอรี่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อยกระดับความสุขแก่ผู้บริโภคคนไทย