ข่าวประชาสัมพันธ์เพชรยอดมงกุฎ | newswit

นักศึกษา DTC เป็นเพชรยอดมงกุฎ
นักศึกษา DTC เป็นเพชรยอดมงกุฎ
คว้าชัยสร้างชื่อให้กับประเทศ – กิจกรรม Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI) 20 Feb
สุดยอดเยาวชนคนเก่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุดยอดเยาวชนคนเก่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 – ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ Oct 2019
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร
สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 Oct 2019
การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย
การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) – สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร Aug 2019
การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย
การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) – สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร Aug 2019
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) – โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ Jun 2019
เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
เข้าร่วมแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11” – May 2019
ภาพข่าว: นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพข่าว: นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 – Oct 2018
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 – นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน Oct 2018
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา – 8:30 น. ลงทะเบียนลานชั้น 1 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ 9:00 น. การแข่งขันทดสอบความสามารถ "รอบเจียระไนเพชร" อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ 11:00 น. สัมมนาพิเศษหัวข้อ "จาก 4.0 สู่สงครามการค้า" ห้องประชุม 212 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร โดย ผ.ศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12:00 น.
ภาพ่าว: “มอบรางวัลสุดยอดเยาวชนคนเก่ง
ภาพ่าว: “มอบรางวัลสุดยอดเยาวชนคนเก่ง
แชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10” – Aug 2018
สุดยอดเยาวชนจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
สุดยอดเยาวชนจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 – กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน Aug 2018
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา – เวลา 7.00-17.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น)
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) – พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร Aug 2018
DPU ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
DPU ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) – โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ Jul 2018
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) – Jul 2018
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 เปิดรับสมัครแล้ว –
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะเลิศการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะเลิศการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – เกศรา มัญชุศรี Oct 2017
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา – 8:30 น. ลงทะเบียนลานชั้น 1 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ 9:00 น. การแข่งขันทดสอบความสามารถ "รอบเจียระไนเพชร" อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ 11:00 น. บรรยายพิเศษ "มองอนาคตประเทศไทย ยุคสังคมผู้สูงอายุ" หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12:00 น. 12:30 น. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ
เยาวชนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เยาวชนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 Sep 2017
ตลาดหลักทรัพย์ จัดงานการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา – หอประชุมสมภาพ คมสัน (ชั้น 4)รับชม VTR สรุปการแข่งขันกล่าวรายงานโดย ดร. ธีรัช ไชยยศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวให้โอวาทโดย พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนโครงการโดย พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนเยาวชน
ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนเยาวชน
ร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ – Jul 2017
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนักเรียนทั่วประเทศเข้าแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนักเรียนทั่วประเทศเข้าแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) – น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กรกฎาคม 2560 Jun 2017
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนเยาวชนร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนเยาวชนร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 9 – เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า May 2017
สุดยอดทีมนักศึกษาจาก คณะเศรษฐศาสตร์
สุดยอดทีมนักศึกษาจาก คณะเศรษฐศาสตร์
ม. ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 – นางเกศรา มัญชุศรี Oct 2016