ภาพข่าว: นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

11 Oct 2018
กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 6 โดยทีมที่ชนะเลิศคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีม ECON CU จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกในทีม ได้แก่ นายลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการ นายศวพล หิรัญเตียรณกุล และนายวรเทพ วงศ์วิริยะสิทธิ์ โดยปีนี้มีนิสิตนักศึกษาร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 621 คน จากมหาวิทยาลัย 55 แห่งทั่วประเทศ
ภาพข่าว: นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6