เปิดรับสมัครแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ระดับอุดมศึกษา ปี 2562

16 Aug 2019
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์กรรัฐและเอกชน จัดแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ" ระดับอุดมศึกษา ปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ มีเวทีแสดงความสามารถ ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สถานศึกษาทั่วประเทศที่สนใจ สามารถส่งนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 5 ทีม (ทีมละ 3 คน) ต่อคณะ เปิดรับสมัครแล้วทางเว็บไซต์ www.set.or.th/phetecon ตั้งแต่ วันนี้-25 กันยายน 2562 และสอบแข่งขันวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ระดับอุดมศึกษา ปี 2562