ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนักเรียนทั่วประเทศเข้าแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ)

27 Jun 2017
การแข่งขันภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกลับมาอีกครั้ง กับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ที่มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนให้แก่เยาวชนไทย โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนักเรียนทั่วประเทศเข้าแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ)

น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ http://www.dpu.ac.th/chinese/ สอบถามโทร. 0-2954-7300 ต่อ 899