การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

23 Jul 2018
การแข่งขันภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกลับมาอีกครั้ง กับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ที่มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนให้แก่เยาวชนไทย โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ http://www.dpu.ac.th/chinese/ สอบถามโทร. 0-2954-7300 ต่อ 899 หรือ Line ID: @chinese-cjw
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)