ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ | newswit

TCELS เข้าร่วม NCRN conference
TCELS เข้าร่วม NCRN conference
2023 พร้อมหนุนเสริมงานวิจัยคลินิกของประเทศ – การประชุมวิชาการฯ NCRN 17 Nov
TCELS พร้อมหนุน บีบีเอช ฮอสปิทอล
TCELS พร้อมหนุน บีบีเอช ฮอสปิทอล
แมเนจเม้นท์ เข้า mai ปี 2570 – บริษัท บีบีเอช ฮอสปิทอล แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นหนึ่งในกิจการที่มีศักยภาพ 17 Nov
TCELS ร่วมออกบูธ อว. ต้อนรับนายอนุทิน
TCELS ร่วมออกบูธ อว. ต้อนรับนายอนุทิน
ชาญวีรกูล – พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่าย ดร.จิตติ์พร พร้อมคณะยังได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการ 15 Nov
TCELS ผนึกกำลัง VNU พร้อมยกระดับ
TCELS ผนึกกำลัง VNU พร้อมยกระดับ
Bio Asia Pacific 2024 – www.tcels.or.thwww.facebook.com/TCELSThailand/ 09 Nov
TCELS พาผู้ประกอบการไทยบุกตลาดโลก
TCELS พาผู้ประกอบการไทยบุกตลาดโลก
ในงาน Cosmetic 360 ปารีส – ในการนี้ คุณบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส 08 Nov
TCELS จัดอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
TCELS จัดอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
TRIUP Act และ FTO – การอบรมนี้เป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรของ TCELS 07 Nov
สวทช. ผนึก TCELS-วว. ดันผู้ประกอบการกลุ่มเวชสำอาง-สมุนไพรไทย
สวทช. ผนึก TCELS-วว. ดันผู้ประกอบการกลุ่มเวชสำอาง-สมุนไพรไทย
ร่วมเวที COSMETIC360 ณ ประเทศฝรั่งเศส อวดศักยภาพผลิตภัณฑ์-นวัตกรรมไทย สู่ตลาดโลก – ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 19 Oct
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสร้างเครือข่าย
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสร้างเครือข่าย
BUSINESS FORUM: GROW FOR GOALS IN LIFE SCIENCES BUSINESS 2023 – โดยในงานมีการ 22 May
การจัดการทางการเงินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาตร์ในการเข้าสู่ตลาดทุน
การจัดการทางการเงินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาตร์ในการเข้าสู่ตลาดทุน
– ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. มุ่งหวังให้ 20 Apr
เข้าตลาดหลักทรัพย์ (Live Exchange)
เข้าตลาดหลักทรัพย์ (Live Exchange)
อย่างไรให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ – ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. มุ่งหวังให้ 19 Apr
เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน
เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน
– ร้อยเอก ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศลช. 05 Apr
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 29 Mar
ศลช. จัดงาน TCELS Life Science
ศลช. จัดงาน TCELS Life Science
Beyond Aspiration โชว์วิสัยทัศน์พร้อมลงนามความร่วมมือภาคเอกชนผนึกกำลังสร้างเครือข่าย – 28 Mar
ศลช. จัดงาน TCELS Life Science
ศลช. จัดงาน TCELS Life Science
Beyond Aspiration โชว์วิสัยทัศน์พร้อมลงนามความร่วมมือภาคเอกชนผนึกกำลังสร้างเครือข่าย – ภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลต์ 28 Mar
ครั้งแรก!! ของวงการ Health Care
ครั้งแรก!! ของวงการ Health Care
ร่วมเวิร์กชอป GETTING START with FHIR พลิกโฉมการบริหารระบบข้อมูลสุขภาพ – นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ Sep 2022
งานเสวนา GETTING START with FHIR
งานเสวนา GETTING START with FHIR
: The most practical and popular data standard in healthcare – สำหรับ ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Sep 2022
วว. จับมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
วว. จับมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์/สุขภาพสู่ภาคธุรกิจ – Sep 2022
ทีเซลส์ ผนึกเครือข่ายด้านชีววิทยาศาสตร์
ทีเซลส์ ผนึกเครือข่ายด้านชีววิทยาศาสตร์
จัดงาน Bio Asia Pacific 2022 หนุนงานวิจัยทางการแพทย์-สุขภาพ ออกสู่ตลาด – พบกับนิทรรศการและการประชุมสัมมนา Sep 2022
ทีเซลส์ จับมือ วว. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ทีเซลส์ จับมือ วว. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
และเครือข่าย TOPT ร่วมยกระดับความสามารถนักวิจัย ตามหลักปฏิบัติที่ดี การทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง – Apr 2022
ปอว. เปิดงานสัมมนา R2M ผลักดัน
ปอว. เปิดงานสัมมนา R2M ผลักดัน
พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 – โดย H.E. Helene Budliger Artieda Apr 2022
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไป Mar 2022
ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สมอ. และ
ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สมอ. และ
มทร.ล้านนา จัดสัมมนาการทดสอบประสิทธิภาพมาตราฐานหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 – Mar 2022
ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ RISE ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ
ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ RISE ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ
โครงการ TCELS x RISE Accelerator 2022 – ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการเข้ารอบสู่ โครงการ TCELS x RISE Feb 2022
ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังร่วมกับ
ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังร่วมกับ
RISE ขับเคลื่อน โครงการ TCELS x RISE Accelerator – มาร่วมขับเคลื่อนบริการทางการแพทย์ชั้นนำในไทยและภูมิภาคอาเซียนด้ Jan 2022
ทีเซลส์ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเครื่องมือแพทย์
ทีเซลส์ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเครื่องมือแพทย์
– คลิกโหลดเอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ที่ : https://tcelsorth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/siripat_tcels_or_th Jan 2022
สัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing)
สัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) Dec 2021
ทีเซลส์จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public
ทีเซลส์จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public
Hearing) – สนใจลงทะเบียนฟรี (ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป) : https://forms.gle/XzXYaAV5ZmVP6BCR6หรือ สแกนลงทะเบียนฟรี Dec 2021
ทีเซลส์ พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ทีเซลส์ พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ได้รับผลคะแนนระดับดีมาก ร้อยละ 99.70 – ทีเซลส์ (TCELS) ยังคงมีการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) Oct 2021