TCELS พาผู้ประกอบการไทยบุกตลาดโลก ในงาน Cosmetic 360 ปารีส

08 Nov 2023

16-20 ต.ค. 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) นำโดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์ และ ดร.พัชราภรณ์ วงษา ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารโภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสำอาง นำคณะผู้ประกอบการด้านเวชสำอางและผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรจากประเทศไทย อันได้แก่ บริษัท ทรอปริคานา ออยล์ จำกัด, K-Agro Innovate (KAI), สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย บริษัทเดอร์มาพรูฟ เอเชีย จำกัด บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด และสุดา คอสเมติก จำกัด ออกบูธนำเสนอผลงานในงาน Cosmetic 360 2023 ณ Carrousel du Louvre กรุงปารีส โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Christophe Bechu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยาฝรั่งเศส เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรม Cosmetic week เพื่อเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

TCELS พาผู้ประกอบการไทยบุกตลาดโลก ในงาน Cosmetic 360 ปารีส

ในการนี้ คุณบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และคุณเจอดจันทร์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการบีโอไอ ปารีส ได้เข้าเยี่ยมชมบูธ แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานร่วมกับ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ Mr.Marc-Antoine Jemet ประธาน Cosmetic Valley ในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท Spike Architectonics Co., Ltd. บริษัทสตาร์ทอัพไทย กับ Dr.Michele Pelletier แพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญด้าน LED เพื่อร่วมกันพัฒนา microneedle technology

สำหรับบทบาทหลักของ TCELS ในครั้งนี้คือ การเจรจาความร่วมมือกับ Cometic valley นำโดย Dr.Christophe Masson เพื่อพัฒนาโครงการยกระดับอุตสาหกรรมสารสกัดธรรมชาติของไทย ให้สามารถเป็นผลิตภัณฑ์แนวหน้าภายใต้เทรนด์ของโลกคือ Zero waste, Biocircular, Eco-friendly packaging และ Traceability โดยการเจรจามีหน่วยงานพันธมิตรฝ่ายไทยร่วมด้วย

การนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมแสดงผลงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเวชสำอาง และสมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ ประจำปี 2566 : Cosmeceutical and Herbal Innovation with Business Link (CIB2023) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง TCELS สวทช. และ วว. ที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีนวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้เติบโตในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการขยายเครือข่าย โอกาสและความตระหนักรู้เกี่ยวกับศักยภาพของนักธุรกิจและนักวิจัยไทยในการทำงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจรายสำคัญ รวมทั้ง Cosmetic Valley ซึ่งเป็นผู้จัดการคลัสเตอร์เครื่องสำอางและน้ำหอมของฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาและต่อยอดการทำธุรกิจจากผลงานนวัตกรรมของไทยด้านเครื่องสำอางและสารสกัดธรรมชาติต่อไป

ติดตาม TCELS ได้ที่ www.facebook.com/TCELSThailand

TCELS พาผู้ประกอบการไทยบุกตลาดโลก ในงาน Cosmetic 360 ปารีส