เข้าตลาดหลักทรัพย์ (Live Exchange) อย่างไรให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์

19 Apr 2023

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-10.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน กรุงเทพมหานคร  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พาณิชยกรรมเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนของ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน): AWS22 มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าสู่ตลาดทุน 

เข้าตลาดหลักทรัพย์ (Live Exchange) อย่างไรให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. มุ่งหวังให้ "อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลักที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม"

เข้าตลาดหลักทรัพย์ (Live Exchange) อย่างไรให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์