ศลช. จัดงาน TCELS Life Science Beyond Aspiration โชว์วิสัยทัศน์พร้อมลงนามความร่วมมือภาคเอกชนผนึกกำลังสร้างเครือข่าย

28 Mar 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนนักลงทุน นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน TCELS Life Science Beyond Aspiration เพื่อนำเสนอ บทบาท วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ TCELS ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมหลัก พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีผู้นำกิจกรรมภายในงานคือ ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ศลช. จัดงาน TCELS Life Science Beyond Aspiration โชว์วิสัยทัศน์พร้อมลงนามความร่วมมือภาคเอกชนผนึกกำลังสร้างเครือข่าย

ภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ การจัดแสดงผลงานความสำเร็จ (Showcase) ของ TCELS , คลินิกให้คำปรึกษา และโอกาสในการทำ Business Networking รวมทั้งการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม" โดย วิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนนักลงทุน, "กลไกการสนับสนุนทุนด้านการแพทย์สุขภาพ" โดย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และผู้แทนนักวิจัย Success Case

เตรียมพบกับงานใหญ่แห่งปี! ของ TCELS กับภารกิจยกระดับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทย เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสุขภาพของคนไทยอย่างเท่าเทียม โดยผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ โทร 099-1641945 พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ https://forms.gle/ZtmN4Ee3RzhVQ6w19 หรือชมการถ่ายทอดสด (Live) ได้ที่ Facebook: TCELS Thailand