TCELS ร่วมออกบูธ อว. ต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล

15 Nov 2023

13 พ.ย. 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดย ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมออกบูธนิทรรศการ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา (อว.) เพื่อต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กระทรวง อว. โดย ดร.จิตติ์พร ได้ร่วมนำเสนอโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติ และ Proton Therapy ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง TCELS สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งนวัตกรรม Medical Innovation for Thai Elderly ที่ช่วยสนับสนุนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงวัย โดยนายอนุทินและคณะผู้บริหารได้รับฟังและซักถามถึงการดำเนินงานด้วยความสนใจ

TCELS ร่วมออกบูธ อว. ต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล

พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่าย ดร.จิตติ์พร พร้อมคณะยังได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ที่นำโดย Prof. Nasser Muhammad N Alaqeeli / Deputy Minister for Research & Innovation, Ministry of Education หรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่ง Prof. Nasser พร้อมคณะได้ให้ความสนใจในโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนฯ เป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเกิดความร่วมมือในการลงทุนร่วมกันต่อไปในอนาคต

TCELS ร่วมออกบูธ อว. ต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล