ข่าวประชาสัมพันธ์บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ | newswit

MBKG ฉลองความสำเร็จ โครงการขายพอร์ตสินเชื่อให้
MBKG ฉลองความสำเร็จ โครงการขายพอร์ตสินเชื่อให้
บตท. ครบ 2 ปี การันตีหนี้ดี 100% – นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด Oct 2020
ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ยุบเลิก บตท. โอนกิจการเข้า ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” – นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการควบรวมกิจการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเข้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า การยุบเลิก บตท. และให้ ธอส. บริหารจัดการธุรกรรม ที่เหลืออยู่ของ บตท. ต่อไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น
บตท. ร่วมงานแถลงข่าวเปิด “โครงการ
บตท. ร่วมงานแถลงข่าวเปิด “โครงการ
DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” – Aug 2020
ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง – Aug 2020
บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง – นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ Jul 2020
ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี – Jun 2020
บตท. รับมือ โควิด-19 ให้พนักงานทำงานผ่านระบบ
บตท. รับมือ โควิด-19 ให้พนักงานทำงานผ่านระบบ
Online ที่บ้าน – นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า Mar 2020
บตท. แต่งตั้ง 'กรพล ชินพัฒน์ '
บตท. แต่งตั้ง 'กรพล ชินพัฒน์ '
รักษาการเอ็มดี – นายกรพล  ชินพัฒน์  ปัจจุบันอายุ 54  ปี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Mar 2020
ภาพข่าว: บตท. ร่วมมือพันธมิตร
ภาพข่าว: บตท. ร่วมมือพันธมิตร
ลดฝุ่นละออง PM 2.5 – Feb 2020
ภาพข่าว: บตท. ต้อนรับกระทรวงที่ดินฯ
ภาพข่าว: บตท. ต้อนรับกระทรวงที่ดินฯ
และตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเทศญี่ปุ่น – Jan 2020
บตท. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
บตท. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
ครั้งที่ 1/2563 – เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ Jan 2020
บตท. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล “เลิกใช้ถุงพลาสติก”
บตท. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล “เลิกใช้ถุงพลาสติก”
รับปีใหม่ 2563 – เพื่อลดภาวะโลกร้อน เชิญชวนพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า บตท. เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม ผ่าน Dec 2019
ภาพข่าว: บตท. ร่วมแสดงความยินดี
ภาพข่าว: บตท. ร่วมแสดงความยินดี
ธพว. ก้าวสู่ปีที่ 18 – Dec 2019