ภาพข่าว: บตท. ร่วมมือ MBKG ลดขยะพลาสติก

25 Feb 2020
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหาร บตท. รับมอบชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องดื่มในสำนักงาน จากนายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ภายใต้โครงการ "EcoSociety" เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขวดน้ำพลาสติกในชีวิตประจำวันจากการจัดประชุมแบบ Green Meetings ในองค์กร พร้อมกันนี้ บตท. ได้มอบถุงผ้าลดโลกร้อน "SMC : GOOD THINGS INSIDE" เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการดำเนินงานของพันธมิตรด้าน CSR ร่วมกัน จัดขึ้น ณ สำนักงาน บตท. ชั้น 21 อาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์
ภาพข่าว: บตท. ร่วมมือ MBKG ลดขยะพลาสติก