บตท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี ธอส.

29 Sep 2020

นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 67 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อก่อสร้างอาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติ “บ้านแสงจันท์” จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายคนึง ครุธาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

บตท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี ธอส.