ภาพข่าว: บตท. จับมือ ชับบ์สามัคคีประกันภัย จัดกิจกรรม CSR

31 Jul 2020

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายอภิลักษณ์ รังสิทธิโสภณ ตัวแทนจากทางบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยเดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา จ.อุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และร่วมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งปลูกผักสวนครัวเพื่อนำผลผลิตที่ได้นำมาเป็นอาหารกลางวันและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับชุมชนสามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมสักขีพยานของหน่วยงานทั้งสองและคณะตัวแทนครูนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ภาพข่าว: บตท. จับมือ ชับบ์สามัคคีประกันภัย จัดกิจกรรม CSR