ภาพข่าว: บตท. ต้อนรับกระทรวงที่ดินฯ และตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเทศญี่ปุ่น

30 Jan 2020
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บตท. ให้การต้อนรับ Mr. Toshihiro Kamatani ผู้อำนวยการวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีอาคาร กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism : MLIT) และคณะผู้บริหารระดับสูงจากตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Finance Agency : JHF) ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในฐานะประเทศสมาชิกตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยอาเซี่ยน (Asian Secondary Mortgage Market Association: ASMMA) ณ สำนักงาน บตท. ชั้น 21 อาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์
ภาพข่าว: บตท. ต้อนรับกระทรวงที่ดินฯ และตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเทศญี่ปุ่น