บตท. รับมือ โควิด-19 ให้พนักงานทำงานผ่านระบบ Online ที่บ้าน

24 Mar 2020

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ("บตท." หรือ "SMC") รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบ้านพัก (Work from home) ยืนยันสามารถให้บริการลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ดังเดิมผ่านช่องทางออนไลน์ของ บตท.

บตท. รับมือ โควิด-19 ให้พนักงานทำงานผ่านระบบ Online ที่บ้าน

นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า “ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเพิ่มมากขึ้นบตท. จึงออกมาตรการสำหรับบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานจากบ้านพัก หรือ Work From Home โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยที่ผ่านมา บตท. มีการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์เป็นปกติ ทั้งระบบด้านติดตามหนี้ ระบบติดต่อลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย การชำระค่างวด ระบบบัญชี ระบบ Call Center รวมทั้งระบบบริหารจัดการภายในองค์กร นอกจากนั้น บตท. ยังมี Line Contact Center : @smc.or.th ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้แม้ว่าพนักงานจะไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน บตท. จึงมีความมั่นใจว่าการทำงานแบบ Work From Home จะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าสินเชื่อที่อยู่ของ บตท. ทั้งนี้รูปแบบการ Work From Home ของ บตท. จะเป็นการแบ่งกลุ่มการทำงานโดยยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องเข้ามาที่สำนักงานก็จะใช้มาตรการสลับวันเข้ามาทำงาน เพื่อให้จำนวนบุคลากรลดลงเป็นการลดความแออัดในการใช้สถานที่ทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของการเชื้อไวรัส”

นอกจากนี้ บตท. ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดนี้ โดยมี 3 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา 6 เดือน มาตรการที่ 2 ปรับลดค่างวดผ่อนชำระร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 6 เดือน และมาตรการที่ 3 พักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยทั้ง 3 มาตรการเริ่มตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านแอปพลิเคชั่น Line : @smc.or.th หรือ Call Center หรือ โทร. 02-018-3636 ทุกวันเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

คำค้น: