ภาพข่าว: บตท. ร่วมมือพันธมิตร ลดฝุ่นละออง PM 2.5

25 Feb 2020
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day "รัชดา ร่วมใจ ลดภัยฝุ่น PM 2.5" เพื่อทำความสะอาด ฉีดน้ำ ดูดฝุ่น ทำความสะอาดผิวจราจร บริเวณบาทวิถีตลอดแนวถนนรัชดาภิเษก ด้านหน้าอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ โดยมีสำนักงานเขตดินแดง พันธมิตรบริษัทเอกชน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และประชาชน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองให้กับชุมชนและประชาชนผู้สัญจรบริเวณถนนรัชดาภิเษก
ภาพข่าว: บตท. ร่วมมือพันธมิตร ลดฝุ่นละออง PM 2.5