ข่าวประชาสัมพันธ์ขยะอินทรีย์ | newswit

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สานต่อแนวคิด
ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สานต่อแนวคิด
ความยั่งยืน ส่งต่อคุณค่าขยะอินทรีย์อบแห้ง สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชน – การส่งมอบขยะอินทรีย์อบแห้งในครั้งนี้ 06 Oct
ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สานต่อแนวคิด
ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สานต่อแนวคิด
ความยั่งยืน ส่งต่อคุณค่าขยะอินทรีย์อบแห้ง สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชน – การส่งมอบขยะอินทรีย์อบแห้งในครั้งนี้ 06 Oct
ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สานต่อแนวคิด
ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สานต่อแนวคิด
ความยั่งยืน ส่งต่อคุณค่าขยะอินทรีย์อบแห้ง สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชน – การส่งมอบขยะอินทรีย์อบแห้งในครั้งนี้ 06 Oct
พด.ชู Zero Waste Village หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนทุกมิติ
พด.ชู Zero Waste Village หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนทุกมิติ
– นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ขับเคลื่อนงานภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ 15 Sep
ไทย-ไลซาท ใส่ใจชุมชน – โดยมี
ไทย-ไลซาท ใส่ใจชุมชน – โดยมี
สุเมธ ภิญโญรัตนโชติ (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ Apr 2023
วว. / TBIA ประสบผลสำเร็จใช้พลาสติกชีวภาพบรรจุขยะอินทรีย์หมักเป็นวัสดุปรับปรุงดิน
วว. / TBIA ประสบผลสำเร็จใช้พลาสติกชีวภาพบรรจุขยะอินทรีย์หมักเป็นวัสดุปรับปรุงดิน
ตามแนวทาง Circular Economy – ทั้งนี้ วว. ดำเนินโครงการชุมชนนำร่องใช้พลาสติกชีวภาพบรรจุขยะอินทรีย์หมักเป็นวัสดุปรับ Feb 2023
วช. หนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักลดขยะอินทรีย์
วช. หนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักลดขยะอินทรีย์
สร้างรายได้ให้เกษตรกร อ.สามพราน จ.นครปฐม – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. Nov 2022
ม.มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้ง
ม.มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้ง
สู้วิกฤติ COVID-19 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม – อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ Aug 2022
วช.หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์
วช.หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์
และพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบอัตโนมัติ – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง Jun 2022
ศูนย์วิจัยกรุงไทย แนะแปลงขยะอินทรีย์วัสดุเหลือใช้การเกษตรเป็น
ศูนย์วิจัยกรุงไทย แนะแปลงขยะอินทรีย์วัสดุเหลือใช้การเกษตรเป็น
'พลาสติกชีวภาพ' รับเทรนด์ ESG – ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า May 2022
EXIM BANK และสำนักงานเขตพญาไท
EXIM BANK และสำนักงานเขตพญาไท
จัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ใช้บำรุงพืชผักปลอดสารพิษในโครงการ สวนผักรักษ์พอเพียง – May 2021
วว./TBIA เผยแพร่ฐานข้อมูลระบบการจัดการขยะอินทรีย์/พลาสติกชีวภาพ
วว./TBIA เผยแพร่ฐานข้อมูลระบบการจัดการขยะอินทรีย์/พลาสติกชีวภาพ
รักษาสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา “นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์และพลาสติกชีวภาพ” – พล.ต.รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู Aug 2020
AGE ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่
AGE ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นำร่องสร้างต้นแบบ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” และ “ถังหมักย่อยสลายขยะอินทรีย์ในโรงเรียน” – Dec 2019
บมจ.มั่นคงเคหะการ โชว์ผลงานติดตั้ง
บมจ.มั่นคงเคหะการ โชว์ผลงานติดตั้ง
BOOM พื้นที่คุ้งบางกระเจ้า เผย 3 เดือน ป้องกันขยะไหลออกทะเล กว่า 1,800 กิโลกรัม – นางสาวดุษฎี ตันเจริญ Oct 2019
เบทาโกรจับมือ มข. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแมลง
เบทาโกรจับมือ มข. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแมลง
มุ่งมั่นลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อยอดนวัตกรรมโปรตีนคุณภาพสูงในอาหารสัตว์ – เครือเบทาโกร ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น May 2019
ปตท. – กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมมือพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ปตท. – กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมมือพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
มุ่งสร้างความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต – วันนี้ (30 เมษายน 2562) ณ ห้อง Executive Lounge อาคาร Apr 2019
ภาพข่าว: สถาบันวิทยสิริเมธี-กสิกรไทย
ภาพข่าว: สถาบันวิทยสิริเมธี-กสิกรไทย
ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มขยะอินทรีย์ – May 2018
รมว.อนันตพร เปิดตัวรถบัส CBG ขส.มช.
รมว.อนันตพร เปิดตัวรถบัส CBG ขส.มช.
ยานยนต์พลังงานทางเลือก รับนโยบาย ก.พลังงาน – พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า Dec 2015
ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ไส้เดือนดิน” ตัวช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ สร้างรายได้ให้ชุมชนอุดรธานี – กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ร้อยมือสร้างเมือง อาทิตย์ที่ 15 ก.ย. นี้ ขอเสนอโครงการที่มาจากทางภาคอีสานกันบ้าง กับ “โครงการการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือนดิน” ของชุมชนแสงทอง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี ซึ่งจากปัญหาที่พวกเขาได้เจอเป็นเรื่องของ ขยะล้นเมือง โดยเฉพาะ ขยะอินทรีย์
สนช.-กรมอุทยานฯ -กลุ่ม ปตท.–TBIA- ร่วมรักษ์เกาะเสม็ด รณรงค์ใช้ถุงพลาสติกชีวภาพคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลักดันเสม็ดเข้าสู่ “โครงการเกาะสีเขียว” – กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--Neotarget จากปัญหาขยะบนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดที่มีมากถึง 6 ตันต่อวัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และเป็นภาระในการขนส่งขยะจากเกาะเพื่อมากำจัดบนฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ภาพข่าว: แอลจีร่วมกับเขตคลองเตยพัฒนาชุมชนสีเขียว มอบเครื่องบดย่อยขยะอินทรีย์ เปลี่ยนขยะสดวันละสิบตันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ – กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--แอลจีวัน ประเทศไทย บรรยายภาพ: ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ขวาสุด) พร้อมด้วยศุภรางศุ์ อนุชปรีดา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร การตลาดและองค์กร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องบดย่อยขยะอินทรีย์มูลค่าหนึ่งแสนบาท ให้แก่เขตคลองเตย โดยมีวิภารัตน์ ไชยานุกิจ (ที่ 4
นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ และการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ” ที่ ม.แม่โจ้ – กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการสารสนเทศไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 103 คน และอาจารย์ผู้คุม จำนวน 2 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงา น
ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(22 กรกฎาคม 2553) – วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 255309.00 น.                     ปตท. ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  จัดทำ“โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ PBS คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ณ เกาะเสม็ด” ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว11.00 น.                     ทีเอเค
ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(22 กรกฎาคม 2553) – วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 255309.00 น.                     ปตท. ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  จัดทำ“โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ PBS คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ณ เกาะเสม็ด” ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว11.00 น.                     ทีเอเค
ปตท. ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดทำ “โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ PBS คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ณ เกาะเสม็ด” – กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--ปตท. ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ภาพข่าว: เปิดโครงการตลาดสีเขียว – กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มอบถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์และเตามหาเศรษฐี เบอร์ 5 จำนวน 50 เตาแก่ตลาดประชานิเวศน์ 1 ในสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการตลาดสีเขียว โดยมี พลโท หญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดประชานิเวศน์ 1
พพ.ลั่นเดินหน้าโครงการพลิกขยะอินทรีย์ เป็นพลังงานทดแทน มีความคุ้มค่ารอบด้านช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และคุ้มค่าต่อการลงทุน – กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--กระทรวงพลังงาน นายอำนวย ทองสถิตย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผย พพ. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาพัฒนาและสาธิตถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สำเร็จรูปขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นำขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่าย อาทิ เศษอาหาร
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม “เทคนิคการผลิตพืชและสัตว์ด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ: เทคนิคการปฏิบัติในประเทศไทย” และ “เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช – กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทและชุมชน ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้